COMENZI TELEFONICE: 0770.22.44.55 Luni - Vineri 09:00 - 18:00

Concurs "Tara Luanei, Trovantii si Asezarile Rupestre"

Acest concurs s-a încheiat pe data de 11 apr 2022

 

 

Castiga pentru tine sau pentru cineva drag TIMP in Tara Luanei!

Hai sa vedem impreuna grotele si trovantii si sa aflam povestile care au transformat un picior de plai intr-un tinut de legenda. Babele de la Ulmet, pestera si biserica lui Iosif, Crucea Spatarului, Agatonul Nou si Vechi sunt doar o parte din obiectivele pe care le vom vizita.

 

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI

Enigmele din Muntii Buzaului: Tara Luanei, Trovantii si Asezarile Rupestre

31.03 – 11.04.2021, ora 17:00

 

 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Planteea prin S.C. Brotacel SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 6, B-dul Iuliu Maniu 187, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/5402/3003, Cod Unic de Inregistrare RO15381779, telefon 0745 195 114

Si

ETA Mundo prin SC Victor Pe Lume SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 4, Soseaua Giurgiului 131, bloc 1, ap 89, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/5381/2022, Cod Unic de Inregistrare 44020433, telefon 0721 978 967

 

denumite in continuare „Organizatorul”

 

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare „Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, prin intocmirea de acte aditionale la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari.

1.3 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

 

     2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

2.1. Perioada de desfasurare a Concursului este 31.03 – 11.04.202, ora 17:00. Dupa data incheierii Concursului, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Concursului

2.2. Concursul se desfasoara pe paginile de Facebook si Intagram a celor 2 organizatori

 

 

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Nu sunt eligibili a participa la Concurs angajatii Organizatorului., angajatii agentiilor implicate si nici membrii de gradul I ai familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

3.2. La aceast Concurs pot participa toate persoanele cu domiciliul stabil pe teritoriul Romaniei, cu varsta de 18 ani ani impliniti la data inceperii Concursului.

3.3. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament, impreuna cu toate Anexele sale.

 

 

 1. MODUL DE DESFASURARE

4.1. Concursul va fi afisat pe paginile de Facebook si Instagram a celor 2 organizatori.

4.2. Conditiile de participare la Concurs:

 • participantii trebuie sa urmeze pasii afisati in prezentarea Concursului.

 

Utilizarea datelor ce au caracter personal se utilizează în conformitate cu Politica de Confidențialitate: https://www.planteea.ro/nota-de-informare-privind-prelucrarea-datelor-personale și vizează conform prezentului regulament – utilizarea datelor de participare în vederea selectării câștigătorilor, informării acestora și înmânării/revendicării premiilor câștigate.

 

4.3. Extragerea castigatorilor are loc pe data de 11.04.2022, ora 17:00 si va fi transmisa pe retelele de socializare a celor 2 organizatori.

 

4.4. Modalitatea de selectare a castigatorilor:

 • Extragerea castigatorilor se va face prin intermediul comment picker
 • Castigatorii vor fi anuntati pe retelele de socializare a celor 2 organizatori, prin intermediul mesageriei si pe site-ul Planteea
 • Premiile se vor inmana castigatorilor pe baza de contract prin SC Victor Pe LumeSRL.
 • Premiile se pot revendica pana pe data de 15 Aprilie 2022, dupa aceasta data organizatorii nu mai au nicio obligatie fata de castigatori

4.5  Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare inscrieri incomplete si de a nu valida inscrierile ce nu respecta 100% conditiile Regulamentului, indiferent de motivul invocat de catre participant.

 

 1. PREMIILE CONCURSULUI

5.1. Premiile atribuite in cadrul Concursului constau in:

 • 3 premii a cate o excursie de o zi in Tara Luanei care se va desfasura conform programului si conditiilor expuse pe pagina de facebook ETA Mundo, eveniment ce va avea loc pe data de 17 Aprilie 2022 si va fi pus la dispozitie si organizat de catre SC Victor Pe Lume SRL. Castigatorii accepta si se supun conditiilor stipulate in contractul incheiat intre acestia si organizatorul excursiei;
 • Clientul nu are dreptul să solicite contravaloarea în bani a premiilor
 • Castigatorul poate face cadou excursia unei alte persoane daca isi doreste acest lucru, cu acceptul in prealabil al Organizatorului;
 • Conform conditiilor scrise in evenimentul afisat pe pagina de Facebook Eta Mundo, copii sub 14 ani ai castigatorului beneficiaza de gratuitate in cadrul evenimentului.
 • Organizatorul ( SC Victor Pe Lume SRL) are dreptul de a nu accepta participarea in cadrul evenimentului a castigatorului premiului daca acesta nu este apt fizic si/ sau medical pentru a participa la un astfel de eveniment insa, de comun acord si prin acceptul in prealabil al organizatorului, castigatorul poate face cadou excursia unei alte persoane care indeplineste aceste conditii.

 

 1. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

6.1. Imposibilitatea castigatorului sau a persoanei careia castigatorul ii ofera premiul de a intra in posesia acestuia din diverse motive, exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

6.2. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat.

6.3 În eventualitatea unei dispute asupra validității unei participări în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

6.4  Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de către Organizator în privința Campaniei, precum și a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea Campaniei.

6.5  Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din participarea la Campanie, cu excepţia cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijenţă gravă sau unor acte intenţionate ale Organizatorul sau ale persoanelor pentru care Organizatorul trebuie să răspundă.

6.6 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii din cauza unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi: situatii in care datele cu care participantul se inscrie la concurs apartin altei persoane, sau alte motive independente de Organizator. Prin inscrierea in Campania, Participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial, precum si toate deciziile luate de catre Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea acesteia.

6.7. Organizatorul si colaboratorii sai nu sunt raspunzatori pentru: - situatiile in care participantul nu poate fi contactat pentru livrarea premiului; - deteriorarea, disparitia sau sustragerea Premiului dupa momentul primirii acestuia de catre castigator, din partea Organizatorului ; - eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu Premiul, indiferent de natura acestor prejudicii.

6.8 Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei.

6.9 Daca sunt identificate cazuri de fraudare a inscrierilor, Organizatorul are dreptul de a nu pune in posesia castigatorului premiul astfel obtinut sau de a solicita restituirea premiului sau a contravalorii premiului astfel primit si de a urmari din punct de vedere juridic (prin intermediul organelor de cercetare si/sau instantejudecatoresti) respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

6.10 Dupa inmanarea premiului sau dupa ce castigatorul a beneficiat de premiul castigat conform Regulamentului, orice obligatie de natura morala si/sau financiara a Organizatorului fata de castigator inceteaza

 

 1. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

7.1. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Concurs in conformitate cu Legea nr. 677/2001.

7.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii inscrisi pentru tragerea la sorti a premiului si castigatorii premiilor Concursului sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

7.3. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a castigatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa B-dul Iuliu Maniu 187, sector 6, Bucuresti, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

7.4. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Numele castigatorilor si premiilor castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

7.5. Informatii suplimentare, precum si Regulamentul Oficial al Concursului vor fi disponibile in mod gratuit tuturor Participantilor, prin solicitarea acestui Regulament, prin e-mail, la adresa contact@planteea.ro sau printr-o solicitare scrisa la Brotacel S.R.L. , B-dul Iuliu Maniu 187, sector 6, Bucuresti. Regulamentul Oficial al Concursului va fi, de asemenea, disponibil pe www.planteea.ro

7.6. Utilizarea datelor ce au caracter personal se utilizează în conformitate cu Politica de Confidențialitate: https://www.planteea.ro/nota-de-informare-privind-prelucrarea-datelor-personale și vizează conform prezentului regulament – utilizarea datelor de participare în vederea selectării câștigătorilor, informării acestora și înmânării/revendicării premiilor câștigate.

- informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si date privind operatorul de date cu caracter personal și împuterniciții pot fi citite in Anexa1 a prezentului Regulament

 

   8. FORTA MAJORA

8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

8.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Concurs existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

 

 1. LITIGII SI FRAUDE

9.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

9.2. Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Concursului prin email la adresa  contact@planteea.ro ( acestia trebuie sa anunte prin mesageria Facebook sau Intagram Planteea despre trimiterea mailului privind contestatia) pana la data 13 Aprilie 2022 inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator.

 

Contestatiile vor fi solutionate in termen de 2 zile lucratoare de la data depunerii si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de email de unde s-a facut contestatia.

9.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestui Concurs, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.

9.4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

   10. ALTE CLAUZE

10.1 Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte;

10.2 În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condiţiilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

10.3  Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale și aplicabile tuturor Participanților. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Concursului.

 

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți, cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Concursului, se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instantele judecătorești române competente.

 

ANEXA NR. 1 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Enigmele din Muntii Buzaului: Tara Luanei, Trovantii si Asezarile Rupestre

 

- INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL -

DATE PRIVIND OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL ȘI ÎMPUTERNICIȚII

 

În vederea desfășurării Concursului, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de catre:

S.C. Brotacel S.R.L cu sediul in Bucuresti, sector 6, B-dul Iuliu Maniu 187, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/5402/3003, Cod Unic de Inregistrare RO15381779, telefon 0745195114

Si

SC Victor Pe Lume SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 4, Soseaua Giurgiului 131, bloc 1, ap 89, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/5381/2022, Cod Unic de Inregistrare 44020433, telefon 0721 978 967

 

denumite in continuare „Organizatorul/ Operatorul”,

Datele de contact ale Operatorului pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele: contact@planteea.ro 

Categorii de date cu caracter personal prelucrate în cadrul Concursului

În cadrul Concursului, Operatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru participanți:

Nu va prelucra date cu caracter personal.

Pentru câștigători: Nume și Prenume, Număr de telefon,

Pentru castigatorii indirecti (persoanele carora le sunt facute cadou premiile de catre castigatori): Nume și Prenume, Număr de telefon,

Pentru copiii sub 14 ani apartinand castigatorului/ castigatorului indirect si care  participa la eveniment: Nume și Prenume

 

SCOPURILE PRELUCRĂRII

Datele cu caracter personal ale participanților la Concurs vor fi prelucrate în vederea următoarelor scopuri:

 1. i) Desemnarea și validarea câștigătorilor
 2. ii) Atribuirea premiilor și îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile ale Operatorului

Numele si Prenumele/ userul contului de FB/ Instagram al castigatorilor vor fi afisate pe paginile de socializare ale Organizatorului si pe www.planteea.ro

 

TEMEIURILE JURIDICE ALE PRELUCRĂRII

Datele vor fi prelucrate în temeiul executării contractului reprezentat de Regulamentul Oficial al Concursului

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal vor fi dezvăluite : personalului organizatorului/operatorului in scopul desfasurarii campaniei si inmanarii premiilor, precum și autorităților, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

 

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal ale necastigatorilor: organizatorul nu va intra in contact cu datele personale ale participantilor care nu vor fi castigatori in cadrul concursului, cu exceptia userului de FB/ Instagram cu care acestia se inscriu la concurs, date pe care organizatorul nu le va folosi in niciun fel si in niciun scop personal.

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor/castigatorilor indirecti a premiilor vor fi stocate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, înclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 1 an de la data colectării acestora.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare, impunând Împuterniciților obligații similare.

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul informează Participanții cu privire la drepturile de care aceștia beneficiază, în calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, atunci când prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal;

dreptul la restricționarea prelucrării;

dreptul de a se opune prelucrării, în condițiile prevăzute de lege;

dreptul la portabilitate a datelor;

dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Persoanele vizate își pot exercita drepturile menționate anterior, prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: contact@planteea.ro

 

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL APARȚINÂND MINORILOR

Întrucât la Concurs pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Concursului, nu vor fi prelucrate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mica de 18 ani  cu exceptia cazului in care castigatorul/castigatorul indirect beneficiaza de facilitatea gratuitatii copiilor sub 14 ani de a participa la eveniment, caz in care Operatorul va prelucra datele acestuia enumerate mai sus. În situația în care Operatorul/Organizatorul primește date cu caracter personal aparținând persoanelor cu vârstă mai mică de 18 ani in afara contextului descris mai sus, aceste date vor fi imediat șterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare și stocare ale Operatorului/ Organizatorulului. În cazul în care un părinte sau un titular al autorității părintești notifică prelucrarea unor date cu caracter personal aparținând unor persoane cu vârstă mai mică de 18 ani, Operatorul va șterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare.

 

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la Concurs. La evaluarea nivelului adecvat de securitate, se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Concurs, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal expuse mai sus catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentului Concurs, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre colaboratorii/ angajatii sai, in scopul participarii la Concurs.

 

MODIFICAREA INFORMĂRII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexă la Regulament oricând pe durata desfășurării Concursului, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și libertățile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Operatorului și/ sau al Concursului, respectiv va fi adusă la cunoștință Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost înștiințate cu privire la Regulament.

 

ALTE PREVEDERI

În masura în care, în cadrul concursului, Participanții dezvăluie date cu caracter personal aparținând unor terțe persoane, participanții confirmă ca au informat aceste persoane cu privire la modul în care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite în scopul desfăşurării Concursului și că au obținut acordul persoanelor respective pentru această operațiune. În acest sens, Participanții au obligația de a informa aceste persoane cu privire la conținutul prezentei secțiuni.

Datele personale ale participanților la Concurs vor fi prelucrate în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în mod particular, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

 

Planteea nu isi asuma raspunderea pentru rezultatele obtinute in urma utilizarii produselor deoarece efectele acestora pot fi diferite de la o persoana la alta.
Ulei ricin 100ml - SEVA PLANT

Ulei ricin 100ml - SEVA PLANT

14.1 RON

In stoc

Adauga
Sirop patlagina 200ml - SEVA PLANT

Sirop patlagina 200ml - SEVA PLANT

24.8 RON

In stoc

Adauga
Seminte in brun 250g - SEVA FOOD

Seminte in brun 250g - SEVA FOOD

8.0 RON

In stoc

Adauga
Ulei esential tamaie 10ml - AROM SCIENCE

Ulei esential tamaie 10ml - AROM SCIENCE

52.0 RON

Stoc limitat

Adauga
Da-ne Like!
Urmareste-ne!
Urmareste-ne!
Abonare la newsletter
blog Vezi articole!
Acest produs se află în stoc furnizor și astfel că pot apărea situații în care produsul să nu mai fie disponibil. Stocul furnizorului nu se updatează în timp real, iar
în această perioadă furnizorii ne onorează comenzile între 3 și 5 zile lucratoare.
Produsul are nevoie de transport cu atmosferă controlată, astfel costul transportului se va majora cu 14 lei. Acest tip de produs este disponibil doar in Romania (This type of product is only available in Romania)
Cantitate: buc
Pret produs: Lei

Subtotal produs: Lei


Articole in cos: buc

Total cos: Lei


Continua cumparaturile
Vezi cos produse
Cumparate frecvent impreuna: